กำหนดการ

WORLD CONSTRUCTION HALL

World Construction Hall : วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 (ซื้อบัตรเข้าร่วมงาน 599.-)

รักเหมา SHOWCASE

รักเหมา SHOWCASE : วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 (บัตรฟรี)