กำหนดการ

 

WORLD CONSTRUCTION HALL

World Construction Hall : วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 (ซื้อบัตรเข้าร่วมงาน 599.-)

 

รักเหมา SHOWCASE

รักเหมา SHOWCASE : วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 (บัตรฟรี)